Följ

Kan jag logga in via Facebook?

Du kan logga in via Facebook på några av våra spel och vi arbetar med att göra detta tillgängligt för alla våra spel.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan