Följ

Po zainstalowaniu gra się nie otwiera. Dlaczego?

Är du ansluten till internet när du spelar?-Du kan enbart spela med en fungerande internetanslutning. Om du verkligen är ansluten kan du fylla i det här kontaktformuläret med så mycket information som möjligt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan