Obserwuj

(Android) Podczas próby zainstalowania gry pojawia się kod błędu 963/907

Problem ten może się pojawiać, gdy sklep Play podejmuje próbę zapisania części pobranej aplikacji na karcie pamięci.

1) Jeśli w urządzeniu znajduje się karta pamięci, wykonaj następujące czynności:

Przejdź do sekcji „Ustawienia” telefonu z systemem Android
Wybierz pozycję „Karta pamięci i pamięć telefonu”
Wybierz opcję „Odinstaluj kartę pamięci”

Odinstalowanie karty pamięci spowoduje wyłączenie połączenia pomiędzy telefonem a kartą. W rezultacie urządzenie będzie działało tak jakby nie było w nim karty pamięci.

2) Jeśli w urządzeniu nie ma karty pamięci, wykonaj następujące czynności:

Przejdź do sekcji „Ustawienia” telefonu z systemem Android
Wybierz pozycję „Aplikacje”
Przejdź do sekcji „Zarządzaj aplikacjami”, a następnie kliknij pozycję „Google Play”
Wybierz opcję „Wymuś zatrzymanie”, a następnie „Wyczyść dane”
Pamiętaj, że ta czynność może spowodować usunięcie danych gry (np. informacji o koncie).

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie