Obserwuj

Jak mogę kupić kredyty?

Dodawanie środków do konta jest łatwe! Odszukaj przycisk „Dodaj złoto” lub „Dodaj kredyty” w górnej części ekranu, jeśli jest dostępny. Kliknięcie go uruchomi proces płatności. Po kilku kolejnych kliknięciach kredyty zostaną dodane na Twoje konto.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie